-


-
در گوش
گوش ماهی ها فریاد زدم .
این جا رفت .
بدون اطلاع ....................
-
:)
تصور کن قورت دادن سوسکی رو که جفت پای عقبش لای دندونات گیر کرده و عاجزانه داره رو زبونت واسه زنده بودن تقلا میکنه که ناگهان خرابکاری میکنه..
چندش هم خودتی بلخره اونم غریزه داره دیگه میخواستی نخوریش

-
امیدوآرم تــو سـآلِ سـگ خـوشبـخـتـی پـآچهِ هـمتـونـو بگیـرهُ ول نکنـهD:


--
SƦ
-
سلام
عیدتون مبارک
سال خوبی داشته باشید دوستان
-
بنام خدا
امروز آخرین روز سال جاری است ابتدا یاد می کنیم ازمرحوم دکتر مصدق که امروز یادگاراودر تاریخ است روز ملی شدن صنعت نفت. در واقع درواپسین لحظات ملت ایران نوروز آن سال را باجشن پیروزی بزرگی آغاز نمودند.اما برای ملت ایران دراین سال جاری جز رویدادهای تلخ حادثه خوش آیندی مشاهده نشد. حوادثی ناگواردر دریا وآسمان وزمین.مجلس شورای اسلامی ضعیف ترین دوران خودرا ازسرگذراند وجز دو سه نفر ازنمایندگان نقش چندانی نداشتند .دولت ناتوانتر ازگذشته بود ونتوانست مشکلی را حل کند وآنچه حل شد ازجیب ملت ایران بود در قوه قضائیه بجای کاهش درپرونده ها برآنها افزوده شد وبرافتخارات آن قوه افزود وحقوق بشر همچنان درمحاق است. وازسوی نهاد رهبری نیزهیچ خبری نشد جزآنکه وعده آینده داده شد.درسال جاری بخشی ازملت حرکتهای نوینی آغاز کردند وهشدار لازم را به نظام دادند که دراین سال جاری نتیجه ای مشاهده نگردیدتنها امید است که ملت مارا برپا نگاه داشته ودر انتظار حرکتی رو بجلو است. امید است که با لطف الهی خبرهای خوشی ازسوی دولت ونظام درآغازین روزهای سال نو ونوروز بگوش برسد وانقلاب اسلامی ما پیش برود وجمهوری اسلامی ایران سرافراز گردد.سال نو ونوروزتان مبارک باد
مشاهده پست‌های بیشتر