-
۱۳۹۷/۰۳/۲۳|آموزش ها|بدون دیدگاه در نگارش آکادمیک باید در بیان گزاره‌های علمی احتیاط کنیم تا مرز بین حقیقت و ادعا از هم تفکیک شود. به این عمل تردید (hedging) گفته می‌شود. “hedging” یعنی استفاده از ابزارهای زبان‌شناختی برای بیان عدم قطعیت و تردید؛ همچنین، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توانید مطالب را به‌طور غیرمستقیم مطرح کنید و نظرات خود بر مخاطب تحمیل نکنید.مردم به دلایل متعدد از زبان تردیدآمیز استفاده می‌کنند. برخی از این دلایل عبارتند از:به حداقل رساندن این احتمال که یک محقق دیگر با ادعای مطرح‌شده مخالفت نمایدرعایت دستورالعمل‌های نگارش آکادمیکتصدیق کردن این موضوع که ممکن است نقایصی در ادعای مطرح‌شده وجود داشته باشددر ادامه، چند واژه و عبارت را مرور می‌کنیم که می‌توانند در بیان تردیدآمیز مطالب به ما کمک کنند:
ادامه مطلب را در سایت ترجمه نیتیو بخوانید
-

ای سارای چلمنگ کجا رفته چرا نیستش

مثله اینکه دیلت اکانت زده


--
از بدی کردن باید بیشتر ترسید تا بدی دیدن ...!

-
من با دعا رابطه خوبی دارم .
زیرا همه حرفهایم را حتی
در سکوت ولبخند میگویم .
با سکوت ولبخند عجیب انسی گرفته ام .
-
دیروز ما زندگی را
به بازی گرفتیم...؛

امروز او
ما را ... !

فردا ... ؟

http://arga-mag.com/file/img/2017/03/lonely-boy-31.jpg
-

پس این داعش چیکار می‌کنه؟ مگه نگفته میخواد رونالدو رو ترور کنه؟ بیاد بکنه دیگه
ما چجوری جلوی این هیولا بازی کنیم آخه؟ :||
-منو شهدا یهویی


--
یک روز به شیدایی
در زلف تو آویزم...

مشاهده پست‌های بیشتر